Xidmətlər

Bizim tərcüməçilik fəaliyyətimiz aşağıdakı sahələri əhatə edir: Hüquq, tibb, iqtisadiyyat, siyasət, sosiologiya, texnika, publisistika, tarix, özəl yazışma və sairə. (İşgüzar yazışma / Məhkəmə və digər hüquqi sənədlər /Təqdimatlar / Reklam mətnləri / İstifadə təlimatları / Tibbi ekspertizalar / Sənədlər / Ümumi mətnlər / Özəl yazışma). Müştərilərin istəyinə uyğun olaraq yazılı tərcümələr faks, elektron poçt, adi poçt, eləcə də CD üzərinə qeyd olunaraq çatdırıla bilər.

[embeddoc url=”https://tercumeci.de/wp-content/uploads/2014/11/Qiymetler.pdf” download=”alluser”]